การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ที่ถูกต้อง

SBO

การว่ายน้ำน่าฟรีสไตล์หรือท่าว่ายน้ำวัดวาในสมัยก่อนนั้นมีความเหมือนกันอย่างมาก ท่าว่ายน้ำวัดวาเป็นท่าว่ายน้ำที่ใช้เรียกกันยาวนานของคนไทย ซึ่งสมัยก่อนนั้นก่อนที่จะมีการแข่งขันนั้นประเทศเราได้เราได้เรียนว่าท่าวัดวา ซึ่งทำให้เกิดความสากลหรือมีการแข่งขันในระดับชาติ ท่าวัดวาจึงได้ถูกเรียกใหม่ให้เหมือนสากลจึงเรียกว่าท่าฟรีสไตล์ การว่ายน้ำด้วยท่าฟรีสไตล์เป็นการว่ายน้ำที่มีความเร็วมากที่สุด

เทคนิคการว่ายน้ำท่านี้คือพลังกายที่จะต้องมีการฟิตซ้อมมาก่อนการเรียนรู้การว่ายน้ำท่านี้ นอกจากจะทำให้ผู้ฝึกนั้นสามารถฝึกการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ได้อย่างเต็มที่และใช้ระยะการเรียนรู้ที่เร็วกว่าคนปกติ การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ยังต้องใช้หลักการอ่อนตัวในการบิดของลำตัวผู้ที่จะฝึกว่ายน้ำจะต้องมีการวอร์มร่ายกายและมีร่างกายเตรียมพร้อมที่จะทำการว่ายน้ำท่านี้มาแล้วเป็นอย่างดี จากนั้นผู้ฝึกก็เข้ามาสู้การเรียนรู้ของการว่าน้ำขั้นพื้นฐานต่อไป

สำหรับการฝึกว่ายน้ำด้วยท่าฟรีสไตล์นั้นก่อนอื่นผู้ฝึกจะต้องลอยตัวในน้ำให้ได้เสียก่อน จากนั้นก็สามารถคว่ำหน้าลง เตะเท้าทั้งสองสลับกับเพื่อสร้างแรงดันพร้อมกับควบคุมทิศทาง จากนั้นก็ใช้มือดันน้ำสลับกันซ้ายขวาก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ฝึกท่านี้ใหม่ๆก็จะไม่สามารถว่ายน้ำได้ไกลมาก เพราะเนื่องจากการหายใจและกำลังแขนขายังไม่เข้าที่ จึงไม่สามารถว่ายน้ำไกลๆได้