วิธีการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ

สโบเบ็ต

การว่ายน้ำคือกีฬาชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายในการว่าย เป็นกิจกรรมที่สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน ถ้าเป็นคนว่ายน้ำเป็นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจมน้ำ นอกจากนี้ยังทำให้มีสมาธิกับการเคลื่อนไหวในน้ำได้ดีด้วย

เมื่อมีผู้เข้ามาใช้บริการสระว่ายน้ำ ผู้ดูแลไม่ได้มีเพียงแค่รักษาสระว่ายน้ำให้สะอาดเพียงเท่านั้น ผู้ดูแลจะต้องนึกถึงความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการด้วย ซึ่งมีวิธีการบำรุงรักษา ดังนี้

  1. ห้ามใช้วิธีเทผงปูนคลอรีนหรือคลอรีนน้ำลงในสระโดยตรงขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ
  2. ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำ และสามารถให้การ

ปฐมพยาบาลได้ และดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ประจำอยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำเปิดบริการ

  1. กระดานกระโดดน้ำ บริเวณพื้นต้องปูด้วยแผ่นยางกันลื่น ระดับความสูงของกระดานกระโดด

ต้องมีความสัมพันธ์กับความลึกของน้ำบริเวณที่ใช้กระดานกระโดด ถ้าเป็นสระว่ายน้ำที่อยู่ในร่มต้องมีที่ว่างเหนือกระดานสำหรับกระโดด และต้องสูงไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร

  1. มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดพยาบาลไว้ประจำสระว่ายน้ำ และปิดประกาศวิธีการปฐม

พยาบาลช่วยคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ

  1. มีเครื่องหมายแสดงความลึกของสระว่ายน้ำให้เห็นชัดเจน

การเตรียมความพร้อม และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญของผู้เข้าใช้บริการทุกคน เพราะ

เราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ถ้ามีการเตรียมความพร้อมก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน