ความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้บันทึกกีฬาวอลเล่ย์บอล

พนันบอลออนไลน์

วอลเล่ย์บอลเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งบางครั้งในการเล่นกีฬาของชาวบ้านเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคีนั้น ส่วนใหญ่ก็มีการนิยมใช้กีฬาวอลเล่ย์บอลในการเป็นตัวเชื่อมผู้เล่นทั้งสองฝ่ายให้เกิดความสามัคคีที่ดีต่อกันได้ เพราะเป็นกีฬาที่มีวิธีในการเล่นที่ง่าย กฎ กติกาก็ไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไป

ในการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลนั้นนอกจากจะมีผู้บันทึกที่คอยทำหน้าที่บันทึกผลตลอดการแข่งขันแล้วยังมีผู้ช่วยผู้บันทึกที่จะต้องคอยเตรียม ตรวจความเรียบร้อยของตัวผู้เข้าแข่งขันตลอดถึงเตรียมเอกสารของการแข่งขันเพื่อให้ผู้บันทึกใช้ในการบันทึกการแข่งขันต่อไป ความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้บันทึก มีดังต่อไปนี้

  1. ก่อนเริ่มการแข่งขันนั้นในแต่ละครั้งแต่ละเซตผู้ช่วยผู้บันทึกจะต้องมีการเตรียมใบควบคุมตัวรับอิสระ และการเตรียมใบบันทึกสำรอง
  2. ในขณะทำการแข่งขันผู้ช่วยผู้บันทึกจะต้องมีการบันทึกรายลเอียดของการเปลี่ยนตัวรับอิสระ
  3. ในการที่ตัวรับอิสระมีการเปลี่ยนตัวที่ผิดระเบียบผู้ช่วยผู้บันทึกจะแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบโดยการใช้ออดเพื่อให้สัญญาณ
  4. นอกจากนั้นผู้ช่วยผู้บันทึกจะต้องคอยพลิกป้ายคะแนนที่อยู่บนโต๊ะของผู้บันทึก
  5. เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงผู้ช่วยผู้บันทึกจะต้องทำการลงนามในใบควบคุมของการเปลี่ยนตัวรับอิสระและส่งมอบให้แก่ผู้ควบคุมการตัดสินในการตรวจสอบ

นอกจากจะมีผู้บันทึกหลักที่คอยบันทึกผลคะแนนในการแข่งขันแต่ละเซตแล้ว ผู้ช่วยผู้บันทึกยังต้องคอยช่วยผู้บันทึกในการบันทึกรายละเอียดในขณะที่มีการเปลี่ยนตัวของตัวรับอิสระที่ผิดระเบียบแล้วแจ้งต่อผู้ตัดสินต่อไปด้วย